Att vara igenkänd av alla

När Johanna mår fruktansvärt dåligt och vi måste åka till Maria ungdom eller BUP-akuten, så finns alltid risken att det sitter andra ungdomar i väntrummet. Och att de känner igen henne. Johanna vill helst aldrig bli igenkänd, inte ens om hon mår okej och har sminkat sig. Och att bli igenkänd i en psykiskt instabil situation vill nog ingen. När håret är rufsigt, armarna blöder och ögonen är svarta. Både av ångest och rinnande smink.

Det är den stora nackdelen med att vara känd på sociala medier. Framförallt för någon som har social fobi som sitt normaltillstånd. Vid psykisk ohälsa och framförallt i svåra situationer blir den omöjlig att hantera.

Johannas "kändisskap" har gjort att hon isolerar sig på sitt rum vid inläggningar, eftersom hon vill undvika de andra ungdomarna i kök och sällskapsrum. Både på Maria ungdom, BUP-akuten och framförallt på SIS.

På SIS har hon fått vård i enskildhet (VIE) flera gånger (eller under hela vistelsen på SIS Ljungaskog) dels på grund av sin sociala fobi och att de andra ungdomarna känt igen henne. Men också för att hon har behövt ständig tillsyn. Det har inneburit total isolering och att tiden släpar sig fram för henne.

Som mamma har det varit olidligt att veta att hon sitter instängd helt ensam i ett rum. I månader. De gånger hon valt att bo tillsammans med övriga ungdomar (bland annat på SIS Råby) har tiden gått fortare för henne, hon har fått öva på social samvaro och jag har inte oroat mig lika mycket. Jag minns när hon var på SIS Brättegården och jag ringde. Då hände det ofta att hon satt och spelade kort med de andra ungdomarna och inte ville prata. Då blev jag så glad för hennes skull. Och för min egen, för då kunde jag pausa i min oro och mitt eget lidande.

Vid senaste inläggningen på Maria ungdom blev hon också igenkänd av alla och isolerade sig på rummet. Personalen ringde till mig och sa att det var väldigt jobbigt för Johanna och starkt bidragande till att hon ville åka hem efter bara två dygn, trots att hon var sugen på att tacka ja till två veckors inläggning.

Gillar